Skip to main content

URETEK Sweden is looking for a Sales Manager - Infra

URETEK har funnits representerade på den svenska marknaden under många år via licensavtal. Då man ser en stor potential på den svenska marknaden beslutade bolaget för ett par år sedan att etablera sig via ett helägt dotterbolag. Med syfte att säkra en större tillväxt genom en ökad bearbetning av nya och befintliga kunder inom framför allt segmentet Infra, söker vi nu en Sales Manager.

Som Sales Manager inom segmentet Infra, är du ansvarig för att etablera och öka kännedomen om URETEKs lösningar på den svenska marknaden. Du förväntas driva ett strategiskt och operativt försäljningsarbete, etablera affärsrelationer med större kunder och hitta affärsmöjligheter. Du rapporterar till Sales Director i Finland.

ÄR DU DEN VI SÖKER?

Gå då in på http://www.k2search.se/executive-searches/2532-sales-manager-infra/ för att läsa mer och lämna in din ansökan.

Back to all news